Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και E-mail) για να μπορέσει να σας εξυπηρετήσει καλύτερα:

Η εταιρεία μας δεσμεύεται στην προστασία του απόρρητού σας, όσο είστε σε σύνδεση με το δίκτυο. Υποσχόμαστε να φυλάμε με ασφάλεια τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τη δική σας επιθυμία.

Το PARTFINDER δεν θα πουλήσει ή ενοικιάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η χρήση τους θα είναι πάντα σύμφωνη με την Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλα σας τα δεδομένα καταχωρούνται σε servers οι οποίοι διαθέτουν Κωδικούς Πρόσβασης και όλα τα απαραίτητα συστήματα προστασίας.

Τα δεδομένα που αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές (κάρτες) / αγορές μέσω του δικτυακού μας τόπου γίνονται απευθείας στο δικτυακό τόπο www.paypal.com, όπου δεν μας επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα σας. Σε αυτή την περίπτωση αποκλειστική ευθύνη έχει το PAYPAL με το οποίο γίνεται η συναλλαγή.


Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR)

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τo PARTFINDER για τις αγορές σας! Στo PARTFINDER  φροντίζουμε επιμελώς για τη διαφύλαξη και προστασία του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας και πλέον δίνουμε τον έλεγχο σε εσάς!

Ενημερωθείτε παρακάτω για τις λεπτομέρειες που αφορούν στους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της εφαρμογής τoυ PARTFINDER , με βάση και τον νέο Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR)


Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται μέσω του part-finder.gr

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: PARTFINDER Παναγιώτης Αργυρίου, Αγίων Αναργύρων 52 Άγιοι Ανάργυροι – Aθήνα, +30 2102610510

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: τηλ. +30 2102610510, email: info@part-finder.gr


ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 52,
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13561
ΑΦΜ : 055199894, ΔΟΥ : ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΓΕΜΗ : 084990702000


Σκοπός Επεξεργασίας: 

- Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά για σκοπούς εκτίμησης ασφαλιστικού κινδύνου και τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης και κατάρτισης προφίλ, για την εκτέλεση και διαχείριση της παραγγελίας, την εν γένει εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της σχέσης που δημιουργείται.

- Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, έρευνες ικανοποίησης πελατών και επιστημονική επικοινωνία, με την προϋπόθεση της παροχής συγκατάθεσής σας.

- Συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία

- Νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας, όπως για λόγους πρόληψης και ανίχνευσης απάτης.


Αποδέκτες Δεδομένων:

- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: PARTFINDER Παναγιώτης Αργυρίου, Αγίων Αναργύρων 52 Άγιοι Ανάργυροι – Aθήνα, +30 2102610510

- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την σύννομη επεξεργασία τους.

- Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σχετικών νόμιμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας.


Χρονικό Διάστημα Διατήρησης: Το απαιτούμενο για την εκτέλεση, την συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής σχετικών αξιώσεων και την συμμόρφωσή με νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας μας.

Δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα: Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων, περιορισμού, εναντίωσης στην επεξεργασία, για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να τα ασκήσει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην εταιρεία μας.


Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε, ωστόσο, κατά περίπτωση, ενδεχομένως να συνεπάγεται την διακοπή της ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς δε θα νομιμοποιούμαστε πλέον να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση περιστατικού απώλειας των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Διάβασα και αποδέχομαι την παρούσα ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ασφάλισης καθώς και όσων μελλοντικά συλλεχθούν στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης. Ενημερώθηκα και κατανόησα πλήρως ότι μπορώ να μάθω περισσότερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου και των σχετικών με αυτά δικαιωμάτων μου στην εταιρική ιστοσελίδα του PARTFINDER, www.part-finder.gr στην ενότητα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.